Санал асуулга: Малын тоо толгойн татварыг хэрхэн тогтоох вэ?

Зорилго: Засгийн газраас малын тоо толгойн албан татварын хуулийн төсөлд сумын ИТХ-аас татварын хувь хэмжээг тогтоож, бүрдүүлсэн төсвөө зарцуулах асуудлыг шийдвэрлэх зарчмыг баримталсан юм байна. Малчин таны саналыг бодлого боловсруулагчдад хүргэхийг зорьж байна.

 • Аймгийн нэр
 • Сумын нэр
 • Нэр, эсвэл утасны дугаар
 • Хүйс

1. Танай малын тоо хэд вэ?

 • 200 хүртэл малтай
 • 201-500 малтай
 • 501-999 малтай
 • 1000 дээш малтай

2. Малын тоо толгойн албан татвар авах нь зөв үү?

 • Тийм
 • Үгүй

3. Татварыг хэрхэн ногдуулах вэ?

 • Малын төрөл тус бүрт
 • Хонин толгойд шилжүүлж

3. Татварын хэмжээ хэд байх нь зүйтэй вэ?

 • 0-2000₮
 • 250-2000₮
 • 400-2000₮
 • 1000-2000₮

4. Татварыг хэрхэн зарцуулбал хамгийн зохистой вэ?

 • Бэлчээрийн эрсдэлийн сан байгуулах
 • Хоршоогоор дамжуулах
 • Сумын төсөвт хуримтлуулаад жил бүр малчдын санал авч бэлчээр, ус, малын чанарыг  сайжруулах  ажилд зарцуулах

5. Төвлөрсөн татварыг зарцуулах чиглэлийг аль байгууллага тодорхойлох вэ?

 • Сумын Засаг дарга
 • Сумын бэлчээрийн менежментийн хамтарсан ажлын хэсэг
 • Сумын бэлчээр ашиглагчдын холбоо
 • Хоршоо

 

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо

Судалгааг онлайнаар бөглөх