card
LIVE:“ Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт, малын эрүүл мэнд” төслийн хаалтын арга хэмжээ

LIVE:“ Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт, малын эрүүл мэнд” төслийн хаалтын арга хэмжээ

“Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт, малын эрүүл мэнд” төслийн хаалтын арга хэмжээ /2021.09.10/ Mongolian National Broadcaster is Live Additional Visual Settings Enter FullscreenOpen in a new tab Unmute Copy Learn more about embedding Facebook videos on our developer site. Embed Code Back Share Share “Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт, малын эрүүл мэнд” төслийн хаалтын арга хэмжээ #MNB #ШУУД

Дэлгэрэнгүй
Бэлчээрийн үндэсний IV дэх форум цахимаар зохион байгуулагдаж байна

Бэлчээрийн үндэсний IV дэх форум цахимаар зохион байгуулагдаж байна

Бэлчээрийн үндэсний IV дэх форум яг одоо “Хариуцлагатай нүүдэлчид”, “Тал хээрийн бэлчээр нутгийн экосистемийн тэнцвэрт, нэгдмэл байдлыг хамгаалахын төлөө ажиллаж байна” сэдвийн дор зохион байгуулагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бэлчээрт халтай ургамлуудыг мэддэг байх нь бэлчээрээ сэргээхэд тустай

Бэлчээрт халтай ургамлуудыг мэддэг байх нь бэлчээрээ сэргээхэд тустай

Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төслийн Бэлчээр хариуцсан мэргэжилтэн Д.Булгамаа

Дэлгэрэнгүй
Н.Нямсүрэнгийнх 90 км газарт тэмээгээр нүүж, Увс нуурын хөвөөнд намаржина

Н.Нямсүрэнгийнх 90 км газарт тэмээгээр нүүж, Увс нуурын хөвөөнд намаржина

Н.Нямсүрэнгийнх нийт 90 км газарт тэмээгээр нүүж, Увс нуурын хөвөөнд намаржина.

Дэлгэрэнгүй
Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо ТББ

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо ТББ

Ногоон Алт малын эрүүл мэнд төслийн гол үр дүнгүүд

Дэлгэрэнгүй
Фото мониторингийн судалгаа

Фото мониторингийн судалгаа

Ногоон Алт-Малын эрүүл мэндийн төслийн голлох үр дүнгүүд

Дэлгэрэнгүй
Гарал үүслийн гэрчилгээ

Гарал үүслийн гэрчилгээ

Ногоон Алт -Малын эрүүл мэндийн төслийн гол үр дүнгүүд

Дэлгэрэнгүй
Дундын сангаас Хадгаламж зээлийн хоршоо

Дундын сангаас Хадгаламж зээлийн хоршоо

Ногоон Алт - Малын эрүүл мэндийн төслийн гол үр дүнгүүд

Дэлгэрэнгүй

"Хариуцлагатай нүүдэлчид"- Увс аймгаас бэлтгэв

"Хариуцлагатай нүүдэлчид "Увс аймгаас бэлтгэв.

Дэлгэрэнгүй
Дундын сангаас Хадгаламж зээлийн хоршоо

Дундын сангаас Хадгаламж зээлийн хоршоо

Ногоон Алт - Малын эрүүл мэнд төслийн гол үр дүнгүүд

Дэлгэрэнгүй
Баян-Өлгий аймагт НАМЭМ төслийн үр дүнг хүлээлгэж өглөө

Баян-Өлгий аймагт НАМЭМ төслийн үр дүнг хүлээлгэж өглөө

“НАМЭМ төслийн хамт олонд баярласан талархсанаа илэрхийлж байна. Хүн төрсөнөөс хойш 18 нас хүрээд эрийн цээнд хүрдэг бол НАМЭМ төсөл маань Баян-Өлгий аймагт  жил үргэлжилж эрийн цээнд хүрлээ гэж бодож байна.

Дэлгэрэнгүй
Архангай аймагт Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төслийн үр дүнг хүлээлгэн өглөө

Архангай аймагт Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төслийн үр дүнг хүлээлгэн өглөө

Энэхүү арга хэмжээг Архангай аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны Гүйцэтгэх захирал Т.Батдорж хөтлөн явуулсан бөгөөд НАМЭМ төслийн 17 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн, тогтвортой байдал, Малчдын байгууллага-МАА-н үйлдвэрлэлийн шинэ үе шатыг эхлүүлэх суурь болсон талаар илтгэл тавьсан.

Дэлгэрэнгүй