card

Хандив өгөх

Монгол орны бэлчээр нутгийг хамгаалах, малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор Монголын Бэлчээр Ашиглагчдын Нэгдсэн Холбоо байгууллагад хандив өгөх бол ХААН банк 5027728932 тоот дансанд гүйлгээний утга хэсэг дээр өөрийн нэрийг оруулж шилжүүлнэ үү.

QR CODE