card
Захиалгын мэдээлэл
Оюутан гишүүн
Ширхэг 30,000 x 1 = Төгрөг MNT 30,000 Төгрөг MNT
Гишүүнээр бүртгүүлэгчийн хувийн мэдээлэл
Нийт захиалсан
Нийт төлбөр
Хүргэлтийн үнэ 0
Төлөх дүн 0
discount -
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:
Хүргэлт хийгдэхгүй бүтээгдэхүүн

  • Гишүүнчлэлийн харгалзах төлбөрийг дансны мэдээллийн дагуу мобайл банк болон онлайн банкаар эсвэл Банкны салбарт очиж шилжүүлэхээр сонгож байна