card
Захиалгын мэдээлэл
Үндсэн гишүүн (Байгууллага)
Ширхэг 1,000,000 x 1 = Төгрөг MNT 1,000,000 Төгрөг MNT
Гишүүнээр бүртгүүлэгчийн хувийн мэдээлэл
Нийт захиалсан
Нийт төлбөр
Хүргэлтийн үнэ 0
Төлөх дүн 0
discount -
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:
Хүргэлт хийгдэхгүй бүтээгдэхүүн

  • Гишүүнчлэлийн харгалзах төлбөрийг дансны мэдээллийн дагуу мобайл банк болон онлайн банкаар эсвэл Банкны салбарт очиж шилжүүлэхээр сонгож байна