Бүх гишүүдийн хурал 2019 – Ногоон алт финанс ХЗХ

Бүх гишүүдийн хурал 2020 оны 3 сарын 18 өдөр МБАНХ ТББ хурлын танхимд 10 цагаас болно.

Холбоо барих утас: 98113747
Цахим шуудан: [email protected]
Хаяг: https://w3w.co/заадас.дэлхий.жаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-хороо, Бага тойруу 20-22а тоот

Орон нутгаас оролцох боломжгүй гишүүд цахимаар файсбүүк группт саналаа үлдээгээрэй.
https://www.facebook.com/groups/202705756908174/

Хурлын санал бичих талбар:
Пост: Бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал
Бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

3 сарын 18-ний Лхагва гариг 10 цагт
МБАНХ байр, хурлын танхим

  1. Гүйцэтгэх удирдлагын 2019 оны тайлан
  2. Хяналтын зөвлөлийн хяналтын тайлан
  3. Ашиг хуваарилалт
  4. ТЗ, ХЗ, ГЗ шинэчлэн батлах
  5. 2020 оны төсөв, төлөвлөгөө
  6. Дүрмийн өөрчлөлт (хаяг өөрчлөлт, төслийн санхүүжилт)
  7. Тусгай зөвшөөрөл эрх сунгуулах
  8. Бизнес төлөвлөгөө 2021-2024

Tags: Малчдын ХЗХ, Хадгаламж зээлийн хоршоо