“Голын эргийн бүсийн экосистемийн үйл ажиллагааны үнэлгээ, менежмент” сэдэвт сургалтанд урьж байна

“Голын эргийн бүсийн экосистемийн үйл ажиллагааны үнэлгээ, менежмент” сэдэвт сургалтанд урьж байна