card

НАМЭМ ТӨСЛИЙН СУМДЫГ “ГЭР ИНТЕРНЕТ”-ЭЭР ХАНГАЖ БАЙНА

Швейцарийн Хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт   малын эрүүл мэнд төслийг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгыг хүрээнд Юнител групптэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан билээ.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд бүтэн жилийн 365 ГВ дата эрхтэй “Гэр интернэт”-ийг 40 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр орон нутагт нэвтрүүлээд байна.

Ногоон алт малын эрүүл мэнд төсөл хэрэгжиж байгаа 18 аймгийн 160 орчим сумын 61 –д нь “Гэр интернэт” нэвтэрсэн байна.

Төслийн сумдыг интернет орчинд мэдээллээ байршуулах боломжоор хангасан энэхүү ажлыг энэ онд үргэлжүүлэн хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.