Монгол Фармер худалдааны төвтэй хамтран ажиллана

Монголын Бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо, Ногоон Алт төсөл, Монгол Фармер худалдааны төв хамтран гарал үүсэл нь тодорхой, эрүүл хүнсний бүтээгдэхүүнээр нийслэлийн иргэдийг хангах, малчидтай байнгын хамтын ажиллагаатай ажилласанаар  тогтмол орлоготой болгох чиглэлээр зөвшилцөн хамтран ажиллахаар боллоо. Хамтын ажиллагааны дүнд эрүүл малын махыг дундын зуулчлагчгүйгээр хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготой энэхүү зөвшилцөлийг бататган Хамтран ажиллах санамж бичгийг байгууллаа.