Цэнгэл сумын түүхий эдийн агуулахын тайлан

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын зорилго Хоршооны гишүүдийн мал, мах, ноос, нолуур, арьс, ширийг стандартын дагуу хадгалах, борлуулах замаар малчдын орлогогыг нэмэгдүүлэх зорилготой.

http://greenmongolia.mn/upload/news_files/7b7f245a4697c80b9b25f4112e403a10.pdf