Алтай сумын Агуулахын төслийн тайлан

Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумын Хоршооны гишүүдийн мал, мах, ноос, нолуур, арьс, ширийг стандартын дагуу бэлтгэн хадгалж, түүнийг зах зээлд нийлүүлэх замаар малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой

Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумын Агуулахын төслийн тайлан

http://greenmongolia.mn/upload/news_files/41af1627e228ce8937e75394265f1ad0.pdf