Сүүний чанар, аюулгүй байдлын эргэн мөшгөх тогтолцоо

"Хариуцлагатай нүүдэлчид" түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн эргэн мөшгөх системд сүү бэлтгэлийн үеийн чанар, эрүүл ахуй, гарал үүслийг мөшгөх боломж, сүүний аюулгүй байдлын баталгаажуулалтын талаар ХХААХҮЯ-ны ХААҮШУОНТ, МБАНХ-той хамтран бэлтгэсэн анимэйшн танилцуулга