Төслөөс ХЗХ-д үзүүлэх техникийн туслалцаа

Шинээр үүсгэн байгуулагдаж буй ХЗХ-нуудад тусгай зөвшөөрлөө авсан тохиолдол зөөврийн компьютер, хэвлэх төхөөрөмж, ХЗХ-ны санхүүгийн программ, хяналтын камер, интернэтийн төхөөрөмж, мэдээллийн самбар, шүүгээ, ширээ сандал, мөнгөний сейф, гарын авлага, сургалтын материал зэргийг үе шаттайгаар тодорхой болзол даалгаврыг хангасны дараа олгож байна.

 

ХЗХ-ны сургалт 1: ХЗХ-нд дэмжлэг үзүүлэх журам