Хамтран ажиллах гэрээ  байгуулав

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо, Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв, Дижитал Медик ХХК хамтран ажиллах санамж бичгийг байгууллаа. Энэхүү санамж бичгийг МБАНХ-ны Гүйцэтгэх захирал Н.Ганхуяг, Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төвийн Захирал  Р.Цогтбаатар  Дижитал Медик ХХК-ийн Гүйцэтгэх Захирал М.Амартогтох нар үзэглэв.

Санамж бичиг байгуулсанаар бэлчээрийн газрын зүй зохистой  ашиглалт, ашиглалтын горим, технологийг туршин судлах, хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, харилцан мэдээлэл солилцох, шилдэг санал санаачлага, туршлагыг дэмжиж ажиллах, сургалт явуулах, түгээн дэлгэрүүлэх, оролцогч талуудын уялдаа холбоог хангаж, холбогдох яам агентлагуудтай хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо.