Цахим сургалт: ХЗХ цуврал

ХЗХ-ны цахим сургалтууд

ХЗХ-ны сургалт 1: ХЗХ-дод үзүүлэх дэмжлэгийн журам

ХЗХ-ны сургалт 2: ХЗХ-ны бүх гишүүдийн хурал

ХЗХ-ны сургалт 3: ХЗХ-г үүсгэн байгуулах нь

ХЗХ-ны сургалт 4: Тусгай зөвшөөрөл

ХЗХ-ны сургалт 5: Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах дотоод хяналтын журам

ХЗХ-ны сургалт 6: МУБТСТ хуулийн хэрэгжилтийг хангах дотоод хяналтын хөтөлбөр

 

Гишүүд, олон нийтийн санхүүгийн боловсрол зориулсан сургалтууд

ХЗХ-ны сургалт 1: Хуримтлалын уут

ХЗХ-ны сургалт 2: Өөрийгөө ялсан хүн л амжилтанд хүрнэ

ХЗХ-ны сургалт 3: Хуримтлалтай хүн хол явна

ХЗХ-ны сургалт 4: Яаж хуримтлалтай болох вэ?

ХЗХ-ны сургалт 5: Хуримтлал дэлхийн улс оронд

 

ХЗХ-уудын бэлтгэсэн сургалтын контент

ХЗХ-ны сургалт 1: Тэргүүлэгчдийн зөвлөл, Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн идэвхи, оролцоог нэмэгдүүлэх

 

 

Нэмэлт мэдээлэл:

ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ДАВУУ ТАЛУУД:

  • Цаг хугацааны хувьд маш их уян хатан
  • Өөрийн хурданд тааруулах
  • Багштайгаа илүү хялбар харилцах боломжтой.
  • Замын зардал болон цаг хугацаа хэмнэнэ.
  • Сургалтын төлбөр хямд

ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СУЛ ТАЛУУД:

  • Харилцаа холбоо байхгүй
  • Технологийн асуудал
  • Өөрийгөө хөгжүүлэх сэдэл

Эх сурвалжаас харах