Сагил суманд

Увс аймгийн Сагил суманд "Бэлчээрийг мэрэгчдээс хамгаалах" чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж, Боршоо БАХ ын Дэнзэнгийн хөдөө, Хар үзүүрийн хөдөө Боршоон гол орчмын бэлчээрт нийт 30 шон, Баянзүрх БАХ ын Худгийн ам, Ажын хоол орчмын бэлчээрт нийт 30 шон, Үүрэг нуур БАХ ын Мухар орчмын бэлчээрт нийт 20 шон бэлтгэсэн байна. 

Төслийн үр дүнд Сагил сумын Боршоо БАХ ын 5 мянган га бэлчээр, Баянзүрх БАХ ын 7 мянган га бэлчээр, Үүрэг нуур БАХ ын 5 мянган га бэлчээр тус тус бэлчээрийн  мэргэчдээс хамгаалагдах нөхцөл бүрджээ. Мөн төслийг хэрэгжүүлэх явцад орон нутгийн оролцоо дээшилж, Орон нутаг хөгжүүлэх сангаас  1,5 сая төгрөгөөр Баянзүрх БАХ-ийн нутагт шувууны суулт хийжээ. 

Төслийн дэлгэрэнгүйг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.