Б.Байгалмаа: Бидний төрж өссөн нутгийг өөр хүмүүс ирж хөгжүүлэхгүй