card
Yak combing/Сарлагийн хөөвөр

Yak combing/Сарлагийн хөөвөр

Video prepared by Green Gold project, SDC on Mongol yak and yak combing/Монгол сарлаг болон сарлагийн хөөвөр самнах талаар ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс бэлтгэсэн видео

Дэлгэрэнгүй
Сарлагийн хөөвөр, тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн хэрхэн бий болдог вэ?

Сарлагийн хөөвөр, тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн хэрхэн бий болдог вэ?

ШХА-ийн Ногоон алт төслийн маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн "Сарлагийн хөөвөр тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн хэрхэн бий болдог вэ?" видео нэвтрүүлэг, Video prepared by marketing component of Green Gold project, SDC on 'How yak and camel wool product is produced?'

Дэлгэрэнгүй
Yak wool preparation (Eng)/Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл англи тайлбартай

Yak wool preparation (Eng)/Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл англи тайлбартай

Video prepared by marketing component, Green Gold project, SDC on yak wool preparation with English subtitle/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн сарлагийн хөөвөр бэлтгэлийн англи тайлбартай видео

Дэлгэрэнгүй
Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл/Yak wool preparation

Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл/Yak wool preparation

Video training for herders prepared by Green Gold, SDC on yak combing/ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс бэлтгэсэн сарлагийн хөөвөр самнах талаар малчдад зориулсан сургалтын видео

Дэлгэрэнгүй
Study tour of herders to processing companies/Малчдын боловсруулах үйлдвэрт хийсэн танилцах аяллын

Study tour of herders to processing companies/Малчдын боловсруулах үйлдвэрт хийсэн танилцах аяллын

Video prepared by Green Gold project, SDC on study tour of PUG herders in Arkhangai and Zavkhan aimag to meat, wool, cashmere, skin and hides processing companies/Архангай, Завхан аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын хэсгийн малчдын мах, ноос, ноолуур, арьс, шир боловсруулах үйлдвэрт хийсэн танилцах аяллын талаар ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс бэлтгэсэн нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Итгэлцлийн гүүр

Итгэлцлийн гүүр

Архангай аймгийн Бэлчээр Ашиглагчдын Холбооны дэргэдэх "Баялаг Хангайн Сор" дундын хоршооны дарга С.Жамбалдоржийн тухай түүх

Дэлгэрэнгүй
Ламын гэгээний улаан тэмээ/'Lamiin gegeenii ulaan' breed camel

Ламын гэгээний улаан тэмээ/'Lamiin gegeenii ulaan' breed camel

Video prepared by Marketing component of Green Gold project, SDC on "Lamiin gegeenii ulaan" breed camel/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн "Ламын гэгээний улаан" тэмээний талаарх видео

Дэлгэрэнгүй
Төхөм тунгалагийн хүрэн тэмээ/'Tuhum tungalag brown' breed camel

Төхөм тунгалагийн хүрэн тэмээ/'Tuhum tungalag brown' breed camel

Video prepared by Marketing component of Green Gold project, SDC on 'Tukhum tungalag' brown breed camel/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн "Төхөм тунгалагийн хүрэн" тэмээний талаарх видео

Дэлгэрэнгүй
Fashion show of yak down products/Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of yak down products/Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of yak down products during the yak festival organized by National Federation of Pasture User Groups, Green Gold project and Arkhangai aimag Governor's office in Tariat soum, Arkhangai aimag

Дэлгэрэнгүй
Fashion show of baby camel down products/Торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of baby camel down products/Торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of baby camel down products organized by Marketing component, Green Gold project, SDC/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгээс зохион байгуулсан торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу

Дэлгэрэнгүй
Сарлаг самнах хашаа/Fence for yak combing

Сарлаг самнах хашаа/Fence for yak combing

TV program on fencing for yak combing prepared by Marketing component, Green Gold project, SDC/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгээс бэлтгэсэн сарлаг самнах хашааны талаар хийсэн ТВ нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Camel wool preparation and quality improvement/Тэмээний ноосны бэлтгэл, чанарыг сайжруулах

Camel wool preparation and quality improvement/Тэмээний ноосны бэлтгэл, чанарыг сайжруулах

TV program on camel wool preparation and quality improvement prepared by Marketing component, Green Gold project, SDC/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгээс бэлтгэсэн тэмээний ноос бэлтгэлийн чанарыг сайжруулах талаар хийсэн ТВ нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Хоршооны амжилтанд юу нөлөөлдөг вэ? Цуврал 11:

Хоршооны амжилтанд юу нөлөөлдөг вэ? Цуврал 11: "Итгэлээс төрсөн алдар"

ШХА-ийн Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төсөл, МБАНХолбооноос бэлтгэсэн "Хоршооны амжилтанд юу нөлөөлдөг вэ?" цуврал нэвтрүүлгийн дугаар 11: "Итгэлээс төрсөн алдар" Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан сумын "Алтан Алдар" хоршооны амжилтын түүхээс

Дэлгэрэнгүй
Хоршооны амжилтанд юу нөлөөлдөг вэ? Цуврал 8: Хоршооны хамтын ажиллагаа

Хоршооны амжилтанд юу нөлөөлдөг вэ? Цуврал 8: Хоршооны хамтын ажиллагаа

ШХА-ийн Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төсөл, МБАНХолбооноос бэлтгэсэн "Хоршооны амжилтанд юу нөлөөлдөг вэ?" цуврал нэвтрүүлгийн дугаар 8: Хоршооны хамтын ажиллагаа

Дэлгэрэнгүй
New method of preparation - combing a baby camel/Торомны ноосыг самнаж бэлтгэх шинэ аргачлал

New method of preparation - combing a baby camel/Торомны ноосыг самнаж бэлтгэх шинэ аргачлал

Video training prepared by Marketing component, Green Gold project on new method of preparation - combing a baby camel/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгээс торомны ноосыг самнаж бэлгэх шинэ аргын талаар бэлтгэсэн видео

Дэлгэрэнгүй