card
New method of preparation - combing a baby camel/Торомны ноосыг самнаж бэлтгэх шинэ аргачлал

New method of preparation - combing a baby camel/Торомны ноосыг самнаж бэлтгэх шинэ аргачлал

Video training prepared by Marketing component, Green Gold project on new method of preparation - combing a baby camel/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгээс торомны ноосыг самнаж бэлгэх шинэ аргын талаар бэлтгэсэн видео

Дэлгэрэнгүй
Yak wool preparation (Eng)/Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл англи тайлбартай

Yak wool preparation (Eng)/Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл англи тайлбартай

Video prepared by marketing component, Green Gold project, SDC on yak wool preparation with English subtitle/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн сарлагийн хөөвөр бэлтгэлийн англи тайлбартай видео

Дэлгэрэнгүй
Жендерийн сургалт 3-р хэсэг:

Жендерийн сургалт 3-р хэсэг: "Жендерийн талаарх ойлголт -1"

АБАХ, СБАХ-ын ажилтнуудад зориулсан "Хүний эрх, хүний эрхэд суурилсан хандлага" сургалт 1-р хэсэг. Багш ДемоКрэйзи Залуусын төвийн гишүүн, хүний эрхийн активист Б.Болорсайхан

Дэлгэрэнгүй
Camel festival 2017 Bayankhongor/Тэмээчдийн зөвлөгөөн 2017 Баянхонгор аймаг

Camel festival 2017 Bayankhongor/Тэмээчдийн зөвлөгөөн 2017 Баянхонгор аймаг

Video prepared by SDC/Green Gold project from Camel festival 2017 in Bayankhongor/ 2017 онд Баянхонгор аймагт болсон Тэмээчдийн зөвлөгөөнөөс ШХА/Ногоон алт төслийн бэлтгэсэн видео нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Consultancy Service for Capacity Building of Aimag and Soum Pasture Users Associations

Consultancy Service for Capacity Building of Aimag and Soum Pasture Users Associations

Reporting of consultancy Service for Capacity Building of Aimag and Soum Pasture Users Associations (PUGs) organized by Green Gold project, SDC/ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс зохион байгуулсан Аймаг, сумдын Бэлчээр Ашиглагчдын Холбоодыг чадавхжуулах онлайн сургалтын тайлан

Дэлгэрэнгүй
Camel wool preparation and quality improvement/Тэмээний ноосны бэлтгэл, чанарыг сайжруулах

Camel wool preparation and quality improvement/Тэмээний ноосны бэлтгэл, чанарыг сайжруулах

TV program on camel wool preparation and quality improvement prepared by Marketing component, Green Gold project, SDC/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгээс бэлтгэсэн тэмээний ноос бэлтгэлийн чанарыг сайжруулах талаар хийсэн ТВ нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Fence for yak combing/Сарлаг самнах хашаа

Fence for yak combing/Сарлаг самнах хашаа

TV program on fencing for yak combing prepared by Marketing component, Green Gold project, SDC/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгээс бэлтгэсэн сарлаг самнах хашааны талаар хийсэн ТВ нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Fashion show of yak down products/Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of yak down products/Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of yak down products during the yak festival organized by National Federation of Pasture User Groups, Green Gold project and Arkhangai aimag Governor's office in Tariat soum, Arkhangai aimag

Дэлгэрэнгүй
Fashion show of baby camel down products/Торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of baby camel down products/Торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of baby camel down products organized by Marketing component, Green Gold project, SDC/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгээс зохион байгуулсан торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу

Дэлгэрэнгүй
MNC TV trailer on yak festival/Сарлаг фестивалийн талаар MNC ТВ-ийн хийсэн зураглал

MNC TV trailer on yak festival/Сарлаг фестивалийн талаар MNC ТВ-ийн хийсэн зураглал

MNC TV trailer on yak festival/Сарлаг фестивалийн талаар MNC ТВ-ийн хийсэн зураглал

Дэлгэрэнгүй
SDC GG Dzud project 2016/ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс 2016 онд хэрэгжүүлсэн зудын тусламжийн төсөл

SDC GG Dzud project 2016/ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс 2016 онд хэрэгжүүлсэн зудын тусламжийн төсөл

Video prepared by SDC/GG on SDC dzud emergency aid project in 2016/ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс 2016 онд хэрэгжүүлсэн зудын тусламжийн төсөл

Дэлгэрэнгүй
Жендерийн сургалт 1-р хэсэг:

Жендерийн сургалт 1-р хэсэг: "Хүний эрх, хүний эрхэд суурилсан хандлага"

АБАХ, СБАХ-ын ажилтнуудад зориулсан "Хүний эрх, хүний эрхэд суурилсан хандлага" сургалт 1-р хэсэг. Багш ДемоКрэйзи Залуусын төвийн гишүүн, хүний эрхийн активист Б.Болорсайхан

Дэлгэрэнгүй
Жендерийн сургалт 2-р хэсэг:

Жендерийн сургалт 2-р хэсэг: "Хүний эрх, хүний эрхэд суурилсан хандлага"

АБАХ, СБАХ-ын ажилтнуудад зориулсан "Хүний эрх, хүний эрхэд суурилсан хандлага" сургалт 2-р хэсэг. Багш ДемоКрэйзи Залуусын төвийн гишүүн, хүний эрхийн активист Б.Болорсайхан

Дэлгэрэнгүй
'Tuhum tungalag brown' breed camel/Төхөм тунгалагийн хүрэн тэмээ

'Tuhum tungalag brown' breed camel/Төхөм тунгалагийн хүрэн тэмээ

Video prepared by Marketing component of Green Gold project, SDC on 'Tukhum tungalag' brown breed camel/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн "Төхөм тунгалагийн хүрэн" тэмээний талаарх видео

Дэлгэрэнгүй
'Lamiin gegeenii ulaan' breed camel/Ламын гэгээний улаан тэмээ

'Lamiin gegeenii ulaan' breed camel/Ламын гэгээний улаан тэмээ

Video prepared by Marketing component of Green Gold project, SDC on "Lamiin gegeenii ulaan" breed camel/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн "Ламын гэгээний улаан" тэмээний талаарх видео

Дэлгэрэнгүй