card
Camel wool preparation and quality improvement/Тэмээний ноосны бэлтгэл, чанарыг сайжруулах

Camel wool preparation and quality improvement/Тэмээний ноосны бэлтгэл, чанарыг сайжруулах

TV program on camel wool preparation and quality improvement prepared by Marketing component, Green Gold project, SDC/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгээс бэлтгэсэн тэмээний ноос бэлтгэлийн чанарыг сайжруулах талаар хийсэн ТВ нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Fence for yak combing/Сарлаг самнах хашаа

Fence for yak combing/Сарлаг самнах хашаа

TV program on fencing for yak combing prepared by Marketing component, Green Gold project, SDC/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгээс бэлтгэсэн сарлаг самнах хашааны талаар хийсэн ТВ нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Fashion show of yak down products/Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of yak down products/Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of yak down products during the yak festival organized by National Federation of Pasture User Groups, Green Gold project and Arkhangai aimag Governor's office in Tariat soum, Arkhangai aimag

Дэлгэрэнгүй
Fashion show of baby camel down products/Торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of baby camel down products/Торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of baby camel down products organized by Marketing component, Green Gold project, SDC/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгээс зохион байгуулсан торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу

Дэлгэрэнгүй
MNC TV trailer on yak festival/Сарлаг фестивалийн талаар MNC ТВ-ийн хийсэн зураглал

MNC TV trailer on yak festival/Сарлаг фестивалийн талаар MNC ТВ-ийн хийсэн зураглал

MNC TV trailer on yak festival/Сарлаг фестивалийн талаар MNC ТВ-ийн хийсэн зураглал

Дэлгэрэнгүй
SDC GG Dzud project 2016/ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс 2016 онд хэрэгжүүлсэн зудын тусламжийн төсөл

SDC GG Dzud project 2016/ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс 2016 онд хэрэгжүүлсэн зудын тусламжийн төсөл

Video prepared by SDC/GG on SDC dzud emergency aid project in 2016/ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс 2016 онд хэрэгжүүлсэн зудын тусламжийн төсөл

Дэлгэрэнгүй
Жендерийн сургалт 1-р хэсэг:

Жендерийн сургалт 1-р хэсэг: "Хүний эрх, хүний эрхэд суурилсан хандлага"

АБАХ, СБАХ-ын ажилтнуудад зориулсан "Хүний эрх, хүний эрхэд суурилсан хандлага" сургалт 1-р хэсэг. Багш ДемоКрэйзи Залуусын төвийн гишүүн, хүний эрхийн активист Б.Болорсайхан

Дэлгэрэнгүй
Жендерийн сургалт 2-р хэсэг:

Жендерийн сургалт 2-р хэсэг: "Хүний эрх, хүний эрхэд суурилсан хандлага"

АБАХ, СБАХ-ын ажилтнуудад зориулсан "Хүний эрх, хүний эрхэд суурилсан хандлага" сургалт 2-р хэсэг. Багш ДемоКрэйзи Залуусын төвийн гишүүн, хүний эрхийн активист Б.Болорсайхан

Дэлгэрэнгүй
'Tuhum tungalag brown' breed camel/Төхөм тунгалагийн хүрэн тэмээ

'Tuhum tungalag brown' breed camel/Төхөм тунгалагийн хүрэн тэмээ

Video prepared by Marketing component of Green Gold project, SDC on 'Tukhum tungalag' brown breed camel/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн "Төхөм тунгалагийн хүрэн" тэмээний талаарх видео

Дэлгэрэнгүй
'Lamiin gegeenii ulaan' breed camel/Ламын гэгээний улаан тэмээ

'Lamiin gegeenii ulaan' breed camel/Ламын гэгээний улаан тэмээ

Video prepared by Marketing component of Green Gold project, SDC on "Lamiin gegeenii ulaan" breed camel/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн "Ламын гэгээний улаан" тэмээний талаарх видео

Дэлгэрэнгүй
Rangeland Use Agreement-A platform to negotiate responsible rangeland management

Rangeland Use Agreement-A platform to negotiate responsible rangeland management

Prepared by SDC Green Gold Project from Buyant soum of Bayan-Olgy aimag, September 2016

Дэлгэрэнгүй
Innovative rural female leader uses video to promote collaboration

Innovative rural female leader uses video to promote collaboration

Documentary prepared by Extension component of Green Gold project about Udval, a head of Tsetseg soum Pasture User Association in Khovd aimag who uses video to promote collaboration

Дэлгэрэнгүй
Жендерийн сургалт 4-р хэсэг: Жендерийн талаарх ойлголт -2

Жендерийн сургалт 4-р хэсэг: Жендерийн талаарх ойлголт -2

АБАХ, СБАХ-ын ажилтнуудад зориулсан жендерийн сургалт 4-р хэсэг. Багш ДемоКрэйзи Залуусын төвийн гишүүн, хүний эрхийн активист Б.Болорсайхан

Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологийг ашиглан тэргүүн туршлагыг хотноос хотонд

Мэдээллийн технологийг ашиглан тэргүүн туршлагыг хотноос хотонд

Ховд аймгийн Цэцэг сумын Бэлчээр Ашиглагчдын Холбооны тэргүүн Удвалын мэдээллийн технологийг ашиглан малчдын туршлагыг бусад малчдад түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр хийсэн видеоны талаар Ногоон алт төслийн Нэвтрүүлэх үйлчилгээний бүрэлдэхүүн хэсгээс бэлтгэсэн баримтат нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
My Hero

My Hero

The story from a meeting with herder women B.Dulmaa from Naranbulag soum of Uvs aimag

Дэлгэрэнгүй