card
Хөгжилд тэмүүлэх сутай ХЗХ-ний танилцуулга

Хөгжилд тэмүүлэх сутай ХЗХ-ний танилцуулга

Товч танилцуулга, бүтэц, мэдээлэл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбоо барих

Дэлгэрэнгүй
Хаан гал тамга ХЗХ-ний танилцуулга

Хаан гал тамга ХЗХ-ний танилцуулга

Товч танилцуулга, бүтэц, мэдээлэл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбоо барих

Дэлгэрэнгүй
Цахим сургалт: ХЗХ цуврал

Цахим сургалт: ХЗХ цуврал

​​​​​​​ХЗХ-ны 6 цуврал цахим сургалтууд Гишүүд, олон нийтийн санхүүгийн боловсрол зориулсан 5 цуврал сургалтууд

Дэлгэрэнгүй
Мөнхийн буян өгөөж ХЗХ-ний танилцуулга

Мөнхийн буян өгөөж ХЗХ-ний танилцуулга

Товч танилцуулга, бүтэц, мэдээлэл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбоо барих

Дэлгэрэнгүй
Ногоон алт финанс ХЗХ-ны “Бүх гишүүдийн хурал 2019” боллоо

Ногоон алт финанс ХЗХ-ны “Бүх гишүүдийн хурал 2019” боллоо

МБАНХ-ны дэргэдэх Ногоон алт финанс ХЗХ-ны “Бүх гишүүдийн хурал 2019” боллоо

Дэлгэрэнгүй
Ихэс нуурын хишиг ХЗХ-ний танилцуулга

Ихэс нуурын хишиг ХЗХ-ний танилцуулга

Товч танилцуулга, бүтэц, мэдээлэл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбоо барих

Дэлгэрэнгүй
ТАЙЛАН 2019: НАМЭМ төслийн хүрээнд ХЗХ-д үзүүлэх дэмжлэг, оролцоо

ТАЙЛАН 2019: НАМЭМ төслийн хүрээнд ХЗХ-д үзүүлэх дэмжлэг, оролцоо

Малчид, орон нутгийн иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлж санхүүгийн эрх чөлөө /санхүүгийн тогтвортой байдал/-нд хүрэхэд туслах гарц боломж бол Хадгаламж Зээлийн Хоршоо /ХЗХ/-г хамтарч нэгдэж хоршиж байгуулах явдал юм.

Дэлгэрэнгүй
Дөрвөн богдын буян ХЗХ-ний танилцуулга

Дөрвөн богдын буян ХЗХ-ний танилцуулга

Товч танилцуулга, бүтэц, мэдээлэл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбоо барих

Дэлгэрэнгүй
Дэвжин Ундрах Эрдэнэ ХЗХ-ний танилцуулга

Дэвжин Ундрах Эрдэнэ ХЗХ-ний танилцуулга

Товч танилцуулга, бүтэц, мэдээлэл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбоо барих

Дэлгэрэнгүй
ХЗХ Тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

ХЗХ Тусгай зөвшөөрөл сунгуулах

ХЗХ тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас өмнө 30 хоногийн өмнө СЗХ хүсэлтээ ирүүлнэ үү

Дэлгэрэнгүй
ХЗХ-ны сургалт 2: ХЗХ-ны бүх гишүүдийн хурал

ХЗХ-ны сургалт 2: ХЗХ-ны бүх гишүүдийн хурал

ШХА-ийн НАМЭМ төслийн санхүүгийн болон сургалт арга зүйн дэмжлэгээр малчдын дундын санд суурилан байгуулагдсан ХЗХ-дод зориулсан сургалт 2: ХЗХ-ны бүх гишүүдийн хурал

Дэлгэрэнгүй
Хөгжин дэлгэрэх ХЗХ-ний танилцуулга

Хөгжин дэлгэрэх ХЗХ-ний танилцуулга

Товч танилцуулга, бүтэц, мэдээлэл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбоо барих

Дэлгэрэнгүй
MOCCU хуваарьт сургалтанд ХЗХ нарын удирдлагууд хамруулж байна.

MOCCU хуваарьт сургалтанд ХЗХ нарын удирдлагууд хамруулж байна.

Хоршооны Тэргүүлэгчдийн болон Хяналтын зөвлөл, Гүйцэтгэх захирал, Зээлийн үйл ажиллагаа, Нягтлан бодогчдод зориулсан сертификаттай сургалтанд хамруулж байна

Дэлгэрэнгүй
Төслөөс ХЗХ-д үзүүлэх техникийн туслалцаа

Төслөөс ХЗХ-д үзүүлэх техникийн туслалцаа

НАМЭМ төслөөс зүгээс ХЗХ-д техникийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хадгаламж зээлийн хоршоо байгуулах алхам

Хадгаламж зээлийн хоршоо байгуулах алхам

Хадгаламж зээлийн хоршоо байгуулах алхам

Дэлгэрэнгүй