card
Грийн софт
Ихэс нуурын хишиг ХЗХ-ний танилцуулга

Ихэс нуурын хишиг ХЗХ-ний танилцуулга

Товч танилцуулга, бүтэц, мэдээлэл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбоо барих

Дэлгэрэнгүй
Дөрвөн богдын буян ХЗХ-ний танилцуулга

Дөрвөн богдын буян ХЗХ-ний танилцуулга

Товч танилцуулга, бүтэц, мэдээлэл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбоо барих

Дэлгэрэнгүй
Дэвжин Ундрах Эрдэнэ ХЗХ-ний танилцуулга

Дэвжин Ундрах Эрдэнэ ХЗХ-ний танилцуулга

Товч танилцуулга, бүтэц, мэдээлэл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбоо барих

Дэлгэрэнгүй
Хөгжин дэлгэрэх ХЗХ-ний танилцуулга

Хөгжин дэлгэрэх ХЗХ-ний танилцуулга

Товч танилцуулга, бүтэц, мэдээлэл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбоо барих

Дэлгэрэнгүй
Ногоон Алт финанс ХЗХ-ний танилцуулга

Ногоон Алт финанс ХЗХ-ний танилцуулга

Товч танилцуулга, бүтэц, мэдээлэл, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, холбоо барих

Дэлгэрэнгүй
Yak combing/Сарлагийн хөөвөр

Yak combing/Сарлагийн хөөвөр

Video prepared by Green Gold project, SDC on Mongol yak and yak combing/Монгол сарлаг болон сарлагийн хөөвөр самнах талаар ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс бэлтгэсэн видео

Дэлгэрэнгүй
Сарлагийн хөөвөр, тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн хэрхэн бий болдог вэ?

Сарлагийн хөөвөр, тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн хэрхэн бий болдог вэ?

ШХА-ийн Ногоон алт төслийн маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн "Сарлагийн хөөвөр тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн хэрхэн бий болдог вэ?" видео нэвтрүүлэг, Video prepared by marketing component of Green Gold project, SDC on 'How yak and camel wool product is produced?'

Дэлгэрэнгүй
Yak wool preparation (Eng)/Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл англи тайлбартай

Yak wool preparation (Eng)/Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл англи тайлбартай

Video prepared by marketing component, Green Gold project, SDC on yak wool preparation with English subtitle/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн сарлагийн хөөвөр бэлтгэлийн англи тайлбартай видео

Дэлгэрэнгүй
Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл/Yak wool preparation

Сарлагийн хөөвөр бэлтгэл/Yak wool preparation

Video training for herders prepared by Green Gold, SDC on yak combing/ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс бэлтгэсэн сарлагийн хөөвөр самнах талаар малчдад зориулсан сургалтын видео

Дэлгэрэнгүй
Study tour of herders to processing companies/Малчдын боловсруулах үйлдвэрт хийсэн танилцах аяллын

Study tour of herders to processing companies/Малчдын боловсруулах үйлдвэрт хийсэн танилцах аяллын

Video prepared by Green Gold project, SDC on study tour of PUG herders in Arkhangai and Zavkhan aimag to meat, wool, cashmere, skin and hides processing companies/Архангай, Завхан аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын хэсгийн малчдын мах, ноос, ноолуур, арьс, шир боловсруулах үйлдвэрт хийсэн танилцах аяллын талаар ШХА-ийн Ногоон алт төслөөс бэлтгэсэн нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Итгэлцлийн гүүр

Итгэлцлийн гүүр

Архангай аймгийн Бэлчээр Ашиглагчдын Холбооны дэргэдэх "Баялаг Хангайн Сор" дундын хоршооны дарга С.Жамбалдоржийн тухай түүх

Дэлгэрэнгүй
Ламын гэгээний улаан тэмээ/'Lamiin gegeenii ulaan' breed camel

Ламын гэгээний улаан тэмээ/'Lamiin gegeenii ulaan' breed camel

Video prepared by Marketing component of Green Gold project, SDC on "Lamiin gegeenii ulaan" breed camel/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн "Ламын гэгээний улаан" тэмээний талаарх видео

Дэлгэрэнгүй
Төхөм тунгалагийн хүрэн тэмээ/'Tuhum tungalag brown' breed camel

Төхөм тунгалагийн хүрэн тэмээ/'Tuhum tungalag brown' breed camel

Video prepared by Marketing component of Green Gold project, SDC on 'Tukhum tungalag' brown breed camel/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгийн бэлтгэсэн "Төхөм тунгалагийн хүрэн" тэмээний талаарх видео

Дэлгэрэнгүй
Fashion show of yak down products/Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of yak down products/Сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of yak down products during the yak festival organized by National Federation of Pasture User Groups, Green Gold project and Arkhangai aimag Governor's office in Tariat soum, Arkhangai aimag

Дэлгэрэнгүй
Fashion show of baby camel down products/Торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of baby camel down products/Торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу

Fashion show of baby camel down products organized by Marketing component, Green Gold project, SDC/ШХА-ийн Ногоон алт төслийн Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсгээс зохион байгуулсан торомны ноосон бүтээгдэхүүний загварын шоу

Дэлгэрэнгүй