МӨСТЛӨГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Монголчууд бидний мөнх цас гэж нэрлэж буй уулын орой хэсгээр тархсан их хэмжээний цас, мөсийг судлаачид “мөстлөг” гэдэг. Мөстлөг нь өндөр уулархаг бүс нутгуудад орж буй хур тунадасны нөлөөгөөр үүсдэг, байгалийн чухал ач холбогдол бүхий бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Дотоодын болон гадаад судлаачдын хийсэн судалгааны үр дүнд Монгол оронд үүссэн мөстлөг одоогоос 12 мянга орчим жилийн өмнө хүртэл үргэлжилсэн их хүйтрэлтийн үр дүн байх магадлалтай. Манай дэлхий дээр эх газрын буюу Антарктид, Гренландын, уулын буюу Альпын гэсэн хоёр төрлийн мөстлөг байдаг. Монгол оронд зөвхөн уулын мөстлөг оршино